7 років тому
Немає коментарів

Українська РСР займає південний захід Східно-Європейської рівнини, Українські Карпати та Кримські гори. На півдні Україна омивається Чорним і Азовським морями. З заходу на схід територія її простягається від 22 до 40° с. д. на 1300 км та з півночі на пів­день від 52 до 45° пн. ш. майже на 900 км. Крайніми пунктами території Української РСР є: на півночі — с. Мурав’ї у Чернігівській області, на півд­ні — мис Сарич на Кримському пів­острові, на заході — м. Чоп, па сході — селище Мілове у Ворошиловградській області.
Площа Української РСР становить 603,7 тис. км2. За розмірами території республіка займає в СРСР третє міс­це (після РРФСР і Казахської РСР). Площа її трохи перевищує площу най­більшої країни Західної Європи — Франції.
Українську Радянську Соціалістич­ну Республіку було проголошено у гру­дні 1917 р. внаслідок перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції. За Радянської влади українські землі воз­з’єднані в єдину соціалістичну держа­ву: в 1939 р. до складу УРСР ввійшли західноукраїнські землі, в 1940 р.— Північна Буковина і південні райони Бессарабії, в 1945 р.— Закарпатська Україна. На честь 300-річчя возз’єд­нання України з Росією у 1954 р. Укра­їнській РСР передано із складу РРФСР Кримську область. В Українській РСР тепер живуть понад 50 млн. чол. населення (65% міського, 35% сіль­ського) .
Українська РСР межує з Ростов­ською, Воронезькою, Бєлгородською, Курською і Брянською областями РРФСР на сході і північному сході. Ця межа проходить від узбережжя Таган­розької затоки Азовського моря на пів­нічний схід до Донецької височини і р. Сіверського Дінця; далі вона прохо­дить через південно-західні відроги Середньоросійської височини. На пів­ночі УРСР межує з Білоруською РСР по Поліській низовині. На заході і пів­денному заході межі Української РСР збігаються з державним кордоном СРСР з Польською Народною Респуб­лікою, Чехословацькою Соціалістичною Республікою, Угорською Народною Ре­спублікою, Соціалістичною Республі­кою Румунією. На південному заході УРСР межує з Молдавською РСР. Гео­графічне положення Української РСР сприятливе для економічних і культур­них зв’язків з братніми союзними рес­публіками, для розвитку міжнародних відносин з країнами Європи та інших континентів. Через порти УРСР на Чорному і Азовському морях СРСР здійснює широкі економічні зв’язки з країнами Європи, Азії, Африки та Аме­рики. По території України проходять трансєвропейський нафтопровід і газо­провід, лінії високовольтних електро­передач, електрифіковані залізниці, що сполучають СРСР з соціалістичними країнами Європи.