Екологічне руслознавство – наймолодший напрям у вивченні руслових процесів. Як таке воно було виділене на початку 80-х років ХХ століття, але остаточно сформувалося у результаті публікацій монографій М.Б. Баришникові, І.П. Ковальчука, К.М. Берковича, Р.С. Чалова, А.В. Чернова, О.Г. Ободовського.

Отже, структурно екологічне руслознавство входить як складова до загаль­ного руслознавства (рис. 1).

Безымянный

Рис. 1. Місце екологічного руслознавства серед інших наук

Ця схема досить уніфікована, що притаманно школі Московського уні­верситету, і дозволяє проводити її доповнення і розвиток. Кожен із горизонталь­них її блоків може бути продиференційованим на ряд підблоків. Але в даному випадку на особливу увагу заслуговує розділ екологічного руслознавства.