Екологічний стан річкових заплав нерідко розглядається як самостійна проблема, необхідність розв’язання якої диктується їх змінами, що відбуваються в багатьох регіонах. Значна частина цих змін безпосередньо пов’язана з погіршенням умов життя людей, оскільки супроводжується зниженням продуктивності заплавних земель і рекреаційних можливостей заплав аж до їх ліквідації, порушенням функціонування комунікацій, промислових і комунальних об’єктів, розташованих в їх межах. Окрім того, відбувається зміна заплавних ландшафтів, іноді така істотна, що можна говорити про їх деградацію.

Проте положення річкових заплав в ерозійно-руслових системах подвійне. З одного боку, вони є продуктом розвитку річкових русел, оскільки утворюються в ході руслових деформацій і регулярного затоплення водами повеней і паводків. Унаслідок цього на їх поверхні розвиваються ерозійно-акумулятивні процеси, пов’язані з роботою водного потоку у “великому” руслі, відбувається взаємодія заплавного і руслового потоків і обмін наносами між заплавою і руслом.

З іншого боку, заплави – елемент морфології річкових долин, поверхня яких велику частину часу знаходиться поза сферою діяльності річкового потоку, за винятком розмивів заплавних берегів; заплави піддаються дії геоморфологічних, грунтотвірних, геоботанічних та інших агентів, що формують специфічні і унікальні заплавні ландшафти. Тому екологічний стан річкових заплав визначається процесами, що протікають як безпосередньо в річкових руслах, так і на самих заплавах, на прилеглих до них схилах долин і в межах водозбірних площ.

Ландшафти заплав відрізняють молодість, нестійкість, висока інтенсивність процесів, мінливість вертикальної і горизонтальної структур у просторі і в часі, чутливість до зовнішніх дій.

Їх трансформація і навіть повне знищення – не виняток, а характерна межа їх життя. Еволюція природних комплексів на заплавах йде на порядок швидше, ніж на міжріччях, займаючи всього лише десятки років і навіть роки. При цьому найбільш динамічною є прируслова частина заплави завдяки її безпосередній взаємодії з русловим потоком; це відображається в складній і строкатій морфологічній структурі заплавних ландшафтів цієї частини заплави. Раціональне використання заплав базується на детальному вивченні їх морфології, внутрішньої будови і генезису, реакції як на зміну заплавоформуючих чинників, так і на безпосереднє втручання в життя заплави, тобто на прогнозуванні розвитку системи “потік-русло”, що включає заплави. Завдяки подвійному положенню, заплави привертали увагу грунтознавців і геоботаніків, геологів, гідрологів і геоморфологів, лісознавців, фізико-географів. За останні 20-25 років одержали широке висвітлення питання утворення заплав, їх будови, умов затоплення і гідравліки заплавних потоків, динаміки заплавних ландшафтів у природних умовах. Менше уваги приділялося питанням освоєння заплав, дії на них людини і екологічним наслідкам цієї дії.