Серед природних процесів, що зумовлюють|зумовлюють| екологічну напруженість на заплавних землях|грунтах|, насамперед виділяється періодичне затоплення їх водами повеней і паводків. Це явище типове для річкових заплав і, окрім того|більше того|, необхідне для нормального розвитку заплавних ландшафтів. Затоплення заплав визначає напрям|направлення| їх господарського використання, обмежує його, а при певних видах освоєння набуває небезпечного характеру, що приносить великі збитки і навіть жертви. Ступінь|міра| екологічної напруженості залежить від характеристик затоплення – його частоти, тривалості і глибини, що об’єднуються поняттям “заплавність|“. Всі ці характеристики залежать, у свою чергу|своєю чергою|, від висоти поверхні заплави: чим вища заплава, тим рідше, на меншу тривалість і глибину затоплюється заплава.Проте|однак| висота заплавних поверхонь змінюється в широкому діапазоні навіть у межах одного і того ж заплавного масиву. Тому на одній і тій же річці|ріці| поряд|поруч| існують ділянки заплави, що покриваються водою майже щорічно|щорік|, затоплюючись один раз в 5-7 років, і поверхні, на яких вода з’являється|появляється| один раз в 90-100 років. При подібній різноманітності розташування висот на заплавах майже всіх річок|рік|, разом із|поряд з,поряд із| масивами, затоплюваними щорічно|щорік| або майже щорічно|щорік|, існують ділянки, що виявляються|опиняються| під водою один раз в кілька десятків років, причому, як правило, на короткий термін і малу глибину. До таких відносять піднесені гриви і гряди прируслової, центральної, а іноді|інколи| і притерасової зон високої, особливо, сегментно-гривистої, заплави. Через епізодичність їх затоплень, вони споконвіку|здавна| використовуються людиною: на них розташовуються села, господарські споруди.  У екстремально багатоводні роки, що трапляються один раз в декілька десятків років, розливи річок|рік| охоплюють всю заплаву, включаючи її високі рівні з|із| селитебним|, а іноді|інколи| і містобудівним освоєнням. В цьому випадку вже можна говорити про повені. Іноді|інколи| на річках|ріках| при таких високих повенях, пов’язаних, наприклад, із|із| льодовими заторами, вода з|із| річок|рік| виходить на поверхні перших надзаплавних| терас. Це спричиняє справжні|теперішні,дані| катастрофи, оскільки|тому що| затоплення зазнають міста. Отже, чинник|фактор| затоплення загострює|загостряє| екологічну ситуацію в основному на високих заплавах і низьких надзаплавних| терасах. Часті (практично щорічні) і тривалі затоплення низьких заплав майже не позначаються на умовах життя людей через їх |відносно| малу поширеність і непридатність для якого-небудь використання. Проте|однак| іноді|інколи| через них прокладені дороги, головним чином ті, що сполучають|поєднуючих,з’єднуючих| села, і села, що ведуть до пристаней і причалів, на яких відбувається|походить| вивантаження вугілля, будматеріалів, інших вантажів|тягарів|.Певна екологічна напруженість виникає при затопленні середнього рівня заплав, що пов’язано з їх більшою господарською освоєністю|.

Серед природних процесів, що зумовлюють|зумовлюють| екологічну напруженість на заплавних землях|грунтах|, насамперед виділяється періодичне затоплення їх водами повеней і паводків. Це явище типове для річкових заплав і, окрім того|більше того|, необхідне для нормального розвитку заплавних ландшафтів. Затоплення заплав визначає напрям|направлення| їх господарського використання, обмежує його, а при певних видах освоєння набуває небезпечного характеру, що приносить великі збитки і навіть жертви. Ступінь|міра| екологічної напруженості залежить від характеристик затоплення – його частоти, тривалості і глибини, що об’єднуються поняттям “заплавність|“. Всі ці характеристики залежать, у свою чергу|своєю чергою|, від висоти поверхні заплави: чим вища заплава, тим рідше, на меншу тривалість і глибину затоплюється заплава.Проте|однак| висота заплавних поверхонь змінюється в широкому діапазоні навіть у межах одного і того ж заплавного масиву. Тому на одній і тій же річці|ріці| поряд|поруч| існують ділянки заплави, що покриваються водою майже щорічно|щорік|, затоплюючись один раз в 5-7 років, і поверхні, на яких вода з’являється|появляється| один раз в 90-100 років. При подібній різноманітності розташування висот на заплавах майже всіх річок|рік|, разом із|поряд з,поряд із| масивами, затоплюваними щорічно|щорік| або майже щорічно|щорік|, існують ділянки, що виявляються|опиняються| під водою один раз в кілька десятків років, причому, як правило, на короткий термін і малу глибину. До таких відносять піднесені гриви і гряди прируслової, центральної, а іноді|інколи| і притерасової зон високої, особливо, сегментно-гривистої, заплави. Через епізодичність їх затоплень, вони споконвіку|здавна| використовуються людиною: на них розташовуються села, господарські споруди.  У екстремально багатоводні роки, що трапляються один раз в декілька десятків років, розливи річок|рік| охоплюють всю заплаву, включаючи її високі рівні з|із| селитебним|, а іноді|інколи| і містобудівним освоєнням. В цьому випадку вже можна говорити про повені. Іноді|інколи| на річках|ріках| при таких високих повенях, пов’язаних, наприклад, із|із| льодовими заторами, вода з|із| річок|рік| виходить на поверхні перших надзаплавних| терас. Це спричиняє справжні|теперішні,дані| катастрофи, оскільки|тому що| затоплення зазнають міста. Отже, чинник|фактор| затоплення загострює|загостряє| екологічну ситуацію в основному на високих заплавах і низьких надзаплавних| терасах. Часті (практично щорічні) і тривалі затоплення низьких заплав майже не позначаються на умовах життя людей через їх |відносно| малу поширеність і непридатність для якого-небудь використання. Проте|однак| іноді|інколи| через них прокладені дороги, головним чином ті, що сполучають|поєднуючих,з’єднуючих| села, і села, що ведуть до пристаней і причалів, на яких відбувається|походить| вивантаження вугілля, будматеріалів, інших вантажів|тягарів|.Певна екологічна напруженість виникає при затопленні середнього рівня заплав, що пов’язано з їх більшою господарською освоєністю|.