Преподавание географии

guidelines_on_implementation_of_the_master_of_work

Методические рекомендации касательно выполнения магистерской роботы

Методичні рекомендації щодо виконання магістерської роботи. Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2009. – 24 с.

problems_teaching_geography_schools

Проблемы преподавания географии в школе

Проблеми викладання географії у школі: Конспект лекцій /укл. Кирилюк С.М. – Чернівці: Чернівецький національний університет , 2011. – 124с.

school_meteorological_station

Школьная метеорологическая станция

Поріцький В.І. Шкільна метеорологічна станція. – К.: Радянська школа, 1953. – 118 с.