7 років тому
Немає коментарів

У верхніх горизонтах грунту в процесах грунтотворення постійно синтезуються і розкладаються органічні речовини, нагромаджуються зольні елементи і азот, а також змінюється склад мінеральної частини його.

Всі ці явища пов’язані з розвитком рослин і мікроорганізмів у грунті, яким властива вибіркова і вбирна здатність. Вбирання рослинами зольних елементів і азоту з грунту та синтез з них складних органічних речовин, а також розклад органічних речовин різними мікроорганізмами зумовлюють безперервний кругообіг зольних елементів і азоту в природі. Це малий, або біологічний, кругообіг речовин у природі. Суть його полягає в тому, що рослина вбирає з мінеральної частини грунту різні зольні елементи та азот і створює з них органічну речовину.

Органічна речовина в грунті мінералізується і новоутворені зольні елементи і азот знову споживаються рослинами. У процесі створення, а певною мірою і розкладу органічної речовини активно використовується також сонячна енергія.

У ґрунтотворних процесах бере участь також вуглекислота, з якої утворюються різні органічні речовини. Мінеральні речовини, що входять до складу грунту, змінюють свої властивості і постійно переходять у нерозчинну або розчинну у воді форму.

Завдяки біологічному кругообігу при правильному догляді за ґрунтами в грунті нагромаджуються поживні речовини і підвищується його родючість.

Поряд з біологічним кругообігом зольних елементів і азоту в природі відбувається також великий геологічний кругообіг речовин. Він характеризується тим, що тверді частинки грунту і порід, а також розчинені у воді різні хімічні речовини атмосферними і річковими водами виносяться в моря та океани, де відкладаються.

Схему великого і малого кругообігу наведено на рис. 18.

Схема великого і малого кругообігів речовин у природі

Схема великого і малого кругообігів речовин у природі

Великий геологічний і малий біологічний кругообіги речовин, зумовлюючи певною мірою процеси вивітрювання, перетворення і перевідкладання різних речовин у природі, впливають і на процеси грунтотворення.

Ґрунтотворний процес відбувається у різних географічних широтах земної кулі неоднаково. Пояснити це можна тим, що навіть на невеликій площі при однакових кліматичних умовах знаходимо різні ґрунтотворні породи, рельєфи, рослинність тощо.

Важливу роль у спрямуванні процесів грунтотворення і особливо у створенні родючості грунту відіграє людина, застосовуючи техніку, різні добрива, досягнення практики і науки.