7 років тому
Немає коментарів

В СРСР бурі лісові ґрунти поширені на передгір’ї Карпат, у південних районах Далекого Сходу. Гірські бурі лісові ґрунти поширені також у Карпатах, Криму, на Кавказі та в інших гірських лісистих районах, де росте дуб, бук, граб, каштан, ясен і добре розвинена трав’яниста рослинність.

У західних районах поширення Цих грунтів випадає дуже багато опадів (1000 мм за рік і більше), середня температура січня становить мінус 3—5°, а середня липнева — близько 20°. Грунти взимку майже не промерзають. У східних районах холодний мусонний клімат (в січні середня температура мінус 20°, в липні — до плюс 20°) і опадів випадає 500—600 мм за рік. Грунти промерзають досить глибоко. Ґрунтотворними породами скрізь є переважно делювіальні, делювіально-ілювіальні відклади суглинкового механічного складу та дрібнозернисті третинні піски.

У лісах східних районів поширені такі породи дерев, як дуб, береза, липа, амурський бархат, кедр, сосна з підліском рододендрона даурського та добре розвинений трав’яний покрив.

Кліматичні умови сприяють енергійному вивітрюванню первинних мінералів, інтенсивному біологічному кругообігу речовин та нагромадженню значної кількості гумусу (3—12% і більше), в якому переважають фульвокислоти (у східних районах переважають гумінові). Утворюються також бурі гумінові кислоти, які частково нейтралізуються основами, а із залізом утворюють комплексні сполуки. Ці речовини проникають на значну глибину, певна частина їх вимивається за межі ґрунтового профілю. Саме ці комплексні сполуки надають грунту бурого кольору.

Для бурих лісових грунтів характерне оглеення всього профілю, а також помітний лесіваж, тобто переміщення мулистих частинок з верхніх горизонтів вниз по профілю. Бурі лісові ґрунти кислі (рН 3,2—4,5), що зумовлюється рухомістю алюмінію та незначним ступенем насичення основами (20—30% у верхніх горизонтах, а глибше — ще менше).

Тип бурих лісових грунтів залежно від ґрунтотворних процесів поділяють на підтипи: 1) бурі лісові ґрунти звичайні; 2) залишково-карбонатні; 3) червонокольорові; 4) недорозвинені на щільних щебенюватих породах. Залежно від вмісту гумусу розрізняють малогумусні (до 5%), середньогумусні (5—10%), і багатогумусні (понад 10% гумусу) бурі лісові ґрунти.

Бурі лісові ґрунти вкриті лісами, але частину з них використовують для вирощування сільськогосподарських культур. . Наприклад, у передгір’ях Карпат, зокрема в Закарпатті, їх використовують під виноградники і сади, на Чорноморському побережжі Кавказу — під чайні плантації, а на Далекому Сході — під польові культури.

Для підвищення родючості бурих лісових грунтів вносять добрива, поступово поглиблюють орний горизонт, вапнують кислі ґрунти, проводять боротьбу з ерозією тощо.