7 років тому
Немає коментарів

Історична геологія вивчає історію розвитку Землі і ті послідовні зміни, яких вона зазнавала і зазнає до наших днів. Кожна місцевість поверхні Землі неодноразово була суходолом (континентом) і перебувала під водою. При цьому розвивалися відповідна рослинність і тваринний світ, а також відбувалися горотворні процеси. В гірських породах збереглися відбитки рослин і тварин та скам’янілі рештки їх. Залишки організмів, нашарування різних гірських порід, що збереглися до наших днів і умови залягання їх (геологічна структура), певною мірою дають змогу характеризувати минулі геологічні епохи.

Якщо гірські породи не зазнавали дії ендогенних або екзогенних факторів, то вони залягають у певному і послідовному порядку. Таке послідовне залягання шарів різного походження називають геологічним вертикальним профілем.

Відкритий вертикальний геологічний профіль часто можна бачити в ярах, обривах, над руслами річок, на берегах морів (рис. 14).

Геологічний профіль правого берега Дніпра в районі Києва

Геологічний профіль правого берега Дніпра в районі Києва

Найглибший вертикальний геологічний профіль, створений рікою Колорадо в Північній Америці, має висоту до 2000 м.

Абсолютний вік Землі вимірюється кількома мільярдами років. Звичайно, за такий довгий період на Землі відбувалися різні явища, тривалість кожного з яких вимірюється тисячами і мільйонами років. Ці зміни залишали після себе геологічний слід — певну будову пластів кори Землі. Щоб встановити послідовність утворення їх, ученим довелось насамперед встановити стратиграфічний розріз всіх осадових порід земної кулі. Такий зведений розріз порід, з яких складається кора Землі, називають стратиграфічною шкалою. У цій шкалі геологічний час поділяють на ери, періоди, віки і часи, а відклади, що утворилися протягом того чи іншого періоду часу,— відповідно на групи, системи, відділи, яруси.

Залежно від характеру утворення та залягання порід, скам’янілих рослин і тварин в них земну кору поділено на п’ять великих геологічних груп. Час, протягом якого утворилася кожна геологічна група, називають ерою. Розрізняють ери: 1) архейську; 2) археозойську, або протерозойську; 3) палеозойську; 4) мезозойську; 5) кайнозойську. Послідовність змін ер і періодів за сучасною геологічною хронологією, починаючи від найдавніших часів, наведено в табл. 8.

T_008

Дані, вміщені в таблиці, дають уявлення про послідовність розвитку рослинного і тваринного світу.

Протягом кожної ери, періоду чи епохи змінювалися фізико-географічні умови, відбувалися горотворні процеси, розвивався рослинний і тваринний світ, відкладались породи, мінерали тощо. Товщина різних нашарувань, які відкладалися протягом окремих ер, досягає величезних розмірів (археозойська ера — до 38 000 м, палеозойська — до 30 000, мезозойська — до 3000 і кайнозойська—до 1000 м).

В СРСР, як і в інших країнах, геологи і палеонтологи дослідили геологічну будову території окремих республік, областей, районів і склали геологічні карти різного масштабу (1 : 5000, 1 : 1000 і навіть 1 : 100), на яких зображено нашарування різного геологічного віку.