7 років тому
Немає коментарів

В СРСР, зокрема в пустинних степах, великі площі займають піщані масиви, які становлять 2,9% (62 млн. га) території СРСР. Зокрема, піски Кара-Кумів займають 35 млн. га, а Кизил-Кумів — 20 млн. га.

Невеликі площі пісків є і в Європейській частині СРСР, серед яких виділяють Астраханські піски (2,млн. га), Придонські (1 млн. га), Терсько-Кумські (0,8 млн. га), Олешківські піски (180 тис. га).

Піщані масиви поширені також по долинах стародавніх і сучасних рік. Мінералогічний склад пісків залежить від походження їх. Хімічний склад пісків характеризується найбільшим вмістом SiO2 з домішками заліза, алюмінію, кальцію, магнію. В пісках є незначна кількість гумусу (0,1—0,2%).

Піски пустинь і напівпустинь інколи збагачені на кальцій. Використовують піщані площі по-різному залежно від умов, властивостей підстилаючих порід, рельєфу тощо. Зокрема, на піщаних масивах можна закладати виноградники, сади, лісові насадження, вирощувати баштанні та інші сільськогосподарські культури. На цих площах можна створювати пасовища і сінокоси. Слід зауважити, що для закріплення пісків використовують трав’яну, чагарникову і деревну рослинність.