7 років тому
Немає коментарів

Геологія (від гр. ge — земля, logos — наука, поняття) — наука про Землю. Вона вивчає форму, будову, склад Землі, історію її розвитку і зміни, яких вона зазнає залежно від внутрішніх (ендогенні) і зовнішніх (екзогенні) процесів.

Склад і будову Землі вивчає геологія і споріднені з нею науки (рис. 1): мінералогія — наука про мінерали, фізичні властивості їх та хімічну природу; петрографія, або літологія, вивчає походження і властивості гірських порід; палеонтологія — наука про викопні організми; історична геологія відтворює історію розвитку Землі і встановлює послідовність тих змін, які відбувалися протягом її існування; геофізика досліджує фізичні властивості земної кулі та процеси, що відбуваються в її оболонках; геохімія — наука про хімічний склад гірських порід, закономірності розподілу хімічних елементів, причини і характер міграції та концентрації їх; геотектоніка вивчає структурну будову Землі та форми залягання шарів землі; геоморфологія — наука про форми земної поверхні та їх розвиток; четвертинна геологія досліджує фізико-географічні умови останнього періоду історії Землі і породи, які тепер є основним об’єктом господарської діяльності людини (сучасні грунти утворилися переважно на четвертинних породах).

Схематичне зображення генетичного зв'язку між науками

Схематичне зображення генетичного зв’язку між науками

Майже всі галузі народного господарства вимагають від спеціалістів глибоких знань з геології. Вивчення геології має також велике значення і в сільськогосподарському виробництві, особливо при вивченні ґрунтотворних порід, які впливають на генезис грунту і його властивості.