7 років тому
Немає коментарів

Заболочені ґрунти у природному стані малопродуктивні і використовують їх здебільшого під сіножаті.

Агрономічної цінності болотні ґрунти набувають після меліорації (осушення). За умов правильного застосування широкого комплексу агротехнічних заходів на осушених болотних грунтах і торфовищах вирощують високі врожаї різних сільськогосподарських культур.

 Торфово-болотні ґрунти і торфовища використовують як джерело органічних добрив.

Особливо велике значення має торф для виготовлення компостів. Використовують торф як підстилку на тваринницьких фермах.

З трьох описаних типів боліт найціннішим для освоєння є низинний, оскільки він містить багато зольних речовин і азоту. На болотних грунтах після осушення треба вносити калійні та фосфорні добрива. Крім того, у перші роки освоєння з метою підвищення інтенсивності мікробіологічних процесів необхідно також вносити й азотні добрива.

Торфово-болотні ґрунти містять мало доступного рослинам калію і мікроелементів. На осушених болотах з мідних добрив ефективні піритні або колчеданові недогарки, які сприяють підвищенню урожайності зернових культур, а молібденові і кобальтові добрива — льону і цукрових буряків.

Після осушення кислих верхових або перехідних боліт перед оранкою їх треба вапнувати.

Оскільки у болотних грунтах дуже повільно відбуваються мікробіологічні процеси, то для посилення гуміфікації і прискорення розкладання торфу вносять бактеріальні добрива. Особливо доцільно застосовувати препарат АМБ на кислих верхових торфовищах. При цьому ґрунти збагачуються також на доступні для рослин зольні речовини й азот.

Оранку на осушених і очищених від чагарників болотних грунтах треба проводити спеціальними болотними і болотно-чагарниковими плугами, щоб забезпечити доступ повітря вглиб для зменшення вмісту закисних форм різних сполук, а також застосовувати обробіток фрезами та дисковими боронами.

Для посилення мікробіологічних процесів кислі ґрунти вапнують та вносять в них калійні і фосфорні добрива.

Меліорація боліт — це зниження та регулювання рівня підґрунтових вод залежно від потреб рослин, зміни повітряного і теплового режимів грунту. Всі ці заходи ефективно впливають на поліпшення мікробіологічних процесів і мобілізацію поживних речовин.

Болотні ґрунти містять багато органічної речовини і є резервом родючих грунтів у всіх зонах поширення їх.