7 років тому
Немає коментарів

Сірі опідзолені ґрунти містять мало гумусу, біологічні процеси в них відбувається неінтенсивно, реакція ґрунтового розчину кисла. Саме тому нагромадження поживних речовин, поліпшення фізичних властивостей грунту і раціональне використання їх у сівозміні є основними заходами підвищення родючості сірих опідзолених грунтів.

Поліпшує фізико-хімічні властивості грунтів і сприяє підвищенню врожаїв сільськогосподарських рослин вапнування кислих грунтів.

Окультурення сірих опідзолених грунтів — це передусім створення глибокого структурного орного горизонту. Орний шар поглиблюють поступово з одночасним внесенням органічних і мінеральних добрив та мікродобрив. Застосування органічних добрив не тільки збагачує грунт на поживні речовини, а й поліпшує фізико-хімічні властивості його (аерація, зниження кислотності, запобігання запливанню грунтів тощо).

Одним із заходів підвищення родючості грунтів зони є нагромадження й ефективне використання вологи — снігозатримання, нагромадження талих вод, насадження лісосмуг, регулювання стоку води, відповідний обробіток грунту тощо.

Важливим агрозаходом поліпшення грунтів зони є боротьба з водною ерозією (лісові і полезахисні насадження, залуження і залісення схилів, обробіток упоперек схилів тощо, а також раціональне використання грунтів у сівозмінах).

Встановлення раціональної структури посівних площ і впровадження сівозмін значно підвищать родючість грунтів зони.