Грунтознавство та географія грунтів

weed-plants-and-struggle-against-them

Бур’яни та боротьба з ними

Котт С.А. Сорные растения и борьба с ними. – М.: Колос, 1969. – 200 с.

water-properties-of-soils-and-grounds

Водні властивості ґрунтів і корінних порід

Роде А.А. Водные свойства почв и грунтов. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 132 с.

soil_its_properties_and_life

Ґрунти, їх властивості та життя

Качинский Н.К. Почва, ее свойства и жизнь. – М.: Наука, 1975. – 296 с.

soil_science

Грунтознавство

Шкварук М.М., Делеменчук М.І. Грунтознавство. – К.: Вища школа, 1976. – 320 с.

some-problems-of-land-restoration

Деякі проблеми рекультивації земель (створення нових культурних ландшафтів)

Крупеников И. А., Холмецкий А. М. Некоторые проблемы рекультивации земель (создание новых культурных ландшафтов). – М.: Знание, 1979. – 48 с.

the-life-of-soil

Життя грунту

Карпачевский Л.О. Жизнь почвы. – М:. Знание, 1989. – 64 с.

life-and-the-future-of-soil

Життя та майбутнє ґрунтів

Никитин Е. Д. Жизнь и будущее почв. – М.: Знание, 1979. – 48 с.

soils-role-in-life-of-nature

Роль ґрунтів в житті природи

Никитин Е.Д. Роль почв в жизни природы. – М.: Знание, 1982. – 48 с.

forms_in_the_world_of_soils

Форми в світі грунтів

Степанов И.Н. Формы в мире почв. – М.: Наука, 1986. – 192 с.